Projekt

Mateřská škola byla podpořena z

  • grantu reg. č. CZ.2.17/2.1.00/34313
  • grantu reg. č. CZ 17/2.1.00/37226 v rámci operačního programu EU Praha – adaptabilita.
  • grantu reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_45/0000846 Inkluze a multikulturní vzdělávání „Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd“