Úvod

Mateřská škola Akademie věd ČR byla otevřena v lednu 2011 a od roku 2012 je zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení. Je určena dětem od 2 do 6 let a do srpna 2017 měla kapacitu  20 dětí. Od 4. září 2017 se mateřská škola rozšiřuje o novou třídu s kapacitou 20 dětí, která je v těsné blízkosti třídy stávající. Mateřská škola je otevřena celoročně (kromě svátků) pondělí až pátek od 7.30 do 17.30 hod.

Obě budovy mateřské školy se nacházejí přímo v areálu ústavů Akademie věd ČR. Celý areál je oplocen a má parkovou úpravu se vzrostlými stromy, keři, jezírkem a upravenou travnatou plochou. Součástí obou tříd je travnatá zahrada s pískovištěm a herními prvky, v těsné blízkosti MŠ je dětské hřiště s houpačkami, kolotočem, pružinovými houpadly a skluzavkou.

Respektujeme individualitu  a snažíme se o maximální rozvoj každého dítěte, dle jeho možností. Zároveň podporujeme prosociální chování dětí ve skupině, vedeme děti k citlivému chování a ohleduplnosti. Ideální podmínky nám k tomu poskytuje věkově heterogenní uspořádání třídy, nízký počet dětí ve skupině a dostatek pedagogických pracovníků.